ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

Επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού.

Εξοπλισμος εστίασης

Προϊόντα για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Προϊόντα για κάθε ξενοδοχείο και κατάλυμα.

Εγγύηση Ποιότητας

Tα προϊόντα είναι υψηλής και εγγυημένης ποιότητας.
Απορρυπαντικά

Klinex PF. ETHA-Plus Disinf. 6×0.75L GR

Απορρυπαντικά

DI R11 Grout Cleaner 6×0.75L W3961 X

Απορρυπαντικά

Cif PF.HDW Baking Soda&Mint 10L GR

Απορρυπαντικά

Suma Super L1 20L W1779

Απορρυπαντικά

Klinex PF.Alcohol Plus 6×0.75L GR

Απορρυπαντικά

Clax 500 12E1 19Kg W3191

Απορρυπαντικά

Clax 500 color 12F1 20Kg W4348

Απορρυπαντικά

Jonmatic 2000 20L GR

Απορρυπαντικά

Jonmatic 2000 10L GR

Απορρυπαντικά

Klinex PF.Washroom 2in1 2x5L GR

Περισσότερες απο 150 εταιρίες

Μας Εμπιστεύτηκαν

Xenios Gate

Ξενοδοχείο Κούρος

Ξενοδοχείο Εσπέρια

Ξενοδοχείο Νεφέλη

Ξενοδοχείο Λούση

Ξενοδοχείο ALEA

Ξενοδοχείο Μακρύαμμος

Κλινική Αποκατάστασης Λυδία

Euromedica Διαγνωστικό Κέντρο

Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων

Οργανισμός Λιμένα Καβάλας

Δημωφέλεια Καβάλας

X